Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 chủ đề: "Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước:

Với mục tiêu phát huy vai trò tri thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019. Đây là hoạt động để trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luân về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời Diễn đàn là nơi để trí thức trẻ đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực và cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Thời gian: ngày 26 - 28/11/2019

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Đăng ký trực tuyến tại: http://trithuctrevietnam.vn trước ngày 15/10/2019

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

 

Bình luận
Tin khác