Thông báo đăng ký xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2021

Theo công văn số 13/HĐGSNN ngày 05/03/2021 (xem tại đây) của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm (xin mời download mẫu đơn tại đây).

Hạn nộp đơn đăng ký: trước 17h00 ngày 05 tháng 5 năm 2021.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P425, nhà A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐGSNN (http://hdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần. 

 

Bình luận
Tin khác