Thông báo Danh sách GS/PGS được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Ngày 07 tháng 05 năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu đề cử các thầy/cô có chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 của nhà trường.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác