Thông báo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu tại Tờ trình ngày 03/09/2019, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2019 (gọi tắt là Hội nghị) để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.

  1. Thời gian dự kiến: ngày 09/11/2019
  2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội
  3. Thành phần tham dự: cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên trong toàn trường. Tiêu chuẩn báo cáo viên: tuổi dưới 35; tiêu chuẩn kỹ thuật viên chính báo cáo kỹ thuật: tuổi dưới 40 (tính đến ngày 31/05/2020).

Thời gian nộp hồ sơ đề tài tham dự trước 17h00, ngày 21/10/2019, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội. Người nhận: ThS. Bs. Bùi Văn Nhơn, Phòng 321A1, ĐT: 097 666 1780.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

 

Bình luận
Tin khác