Thông báo Tham gia Báo cáo kỹ thuật taị Hội nghị kỹ thuật tại Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 2020

Thực hiện Công văn số 1557/ĐHYHN-KHCN ngày 16/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được phân công là đầu mối tổ chức “báo cáo video thực hiện kỹ thuật mới áp dụng tại đơn vị hoặc kỹ thuật có sáng kiến cải tiến mới” (công văn tải tại đây)

Bệnh viện sẽ phối hợp cùng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội để tuyển chọn các báo cáo kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo chương trình và các tiêu chuẩn tới Lãnh đạo các Đơn vị thuộc Trường để chuẩn bị nội dung, lựa chọn kỹ thuật để tham gia Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

         1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: ngày 09/11/2019.

         2. Thành viên tham gia:

                 - Số lượng: mỗi kíp kỹ thuật không quá 05 người (trừ một số kỹ thuật đặc biệt)

                 - Thành phần và độ tuổi: cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên trong toàn trường. Tiêu chuẩn kỹ thuật viên chính báo cáo kỹ thuật: tuổi dưới 40 (tính                      đến 31/05/2020).

        3. Hồ sơ đăng ký

             - Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị (theo mẫu đính kèm).

- Bản trình bày toàn văn kỹ thuật (theo mẫu đính kèm).

             - Bản toàn văn và video dự thi lưu vào USB, ghi rõ tên đơn vị và kỹ thuật đăng ký.

Kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị xem xét và lựa chọn kỹ thuật để đăng ký tham gia Hội nghị. Hồ sơ đăng ký gửi về Đơn vị NCKH-HTQT, Phòng 304, nhà A5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trước ngày 15/10/2019.

Thông tin chi tiết liên hệ: CN. Nguyễn Thùy Dung, Điện thoại: 0986 333 832, Email: nckh.htqt.bvdhyhn@gmail.com.

 

Bình luận
Tin khác