Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo về Chương trình tài trợ cho hoạt động kết nối các nhà khoa học của Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu Vương quốc Anh (GCRF)

Chương trình này tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển tổ chức các sự kiện kết nối, xây dựng các mối liên kết trong công việc và thiết lập các ý tưởng nghiên cứu liên ngành để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đối tượng: một nhà nghiên cứu đang làm việc ở một nước đang phát triển và một nhà khoa học đang làm việc tại Vương quốc Anh;

Lĩnh vực nghiên cứu: không giới hạn;

Kinh phí: mức tài trợ tối đa 25.000 Bảng Anh/năm;

Thời hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020.

Thông tin chi tiết về Chương trình cũng như cách thức nộp hồ sơ xin xem tại:

https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants?utm_source=GCRF+Updates+List&utm_campaign=99891b22a9-Newton_funding_bulletin_28_11_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b4ac484f43-99891b22a9-101030989

 

 

 
Bình luận
Tin khác