Công khai thông tin ứng viên đăng ký xét chức danh và kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và bản đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư và lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021. Chi tiết xin xem tại tệp đính kèm.

I. Hồ sơ Đăng ký xét chức danh Giáo sư

1. Trần Xuân Bách

2. Đoàn Quốc Hưng

3. Võ Trương Như Ngọc

4. Lê Văn Quảng

II. Hồ sơ Đăng ký xét chức danh Phó Giáo sư

1. Trần Quỳnh Anh

2. Nguyễn Văn Chủ

3. Đào Việt Hằng

4. Vũ Chí Dũng

5. Ngô Mạnh Hùng

6. Nguyễn Đức Lam

7. Trần Anh Tuấn

8. Nguyễn Mạnh Thắng

9. Tạ Anh Tuấn

10. Nguyễn Tiến Quang

III. Kế hoạch làm việc của Hội đồng xem tại đây.

Bình luận
Tin khác