Tham gia viết luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

Căn cứ Quyết định định 501/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức các diễn đàn khoa học thường niên để tiếp nhận các ý kiến tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách của nhà nước. Trong năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trương thực hiện triển khai 02 diễn đàn, bao gồm:

- Diễn đàn 1: "Đại dịch Covid 19 và chuyển đổi số ở Việt Nam"

- Diễn đàn 2: "Cuộc chạy đua Vacccine - Covid 19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia"

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 29/10/2021

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác