Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 được thành lập theo quyết định số 1179/QĐ-ĐHYHN ngày 14 tháng 5 năm 2021 của...

Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và bản đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư và...

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và...

Theo công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/06/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt...

Theo thỏa thuận ký kết hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân...

Ngày 07 tháng 05 năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu đề cử các...

Theo công văn số 13/HĐGSNN ngày 05/03/2021 (xem tại đây) của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt...

Theo công văn số 127/KH-BGDĐT ngày19/02/2021 (tải tại đây) và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020  (tại tại đây) của...

Cục An toàn thực phẩm dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học về an toàn thực phầm lần thứ 9 năm 2021. Để chuẩn bị cho các báo cáo tại...

Ngày 01/12/2020, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo và lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Danh sách các tác...

Giải thưởng Tạ Quang Bửu  là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh...

 Với mục tiêu nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học và năng lực tiếng Anh cho sinh viên, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trường...

Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Các giảng viên, nghiên cứu viên,...

Với mục đích chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho các bác sĩ đang công tác trong chuyên ngành Tâm thần, Thần kinh...

Với mục đích cập nhật, trao đổi kiến thức và thông tin y khoa; Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi hội thảo Khoa học với chủ đề "Quản lý...