Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 thuộc lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong Lâm sàng

Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 thuộc lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong Lâm sàng xem tại đây.

Bình luận
Tin khác