Căn cứ Quyết định định 501/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học, Viện Hàn...

Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 thuộc lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học...

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số...

Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc lĩnh vực nghiên cứu...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Xây dựng Phát triển và 107 năm Đào tạo Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học...

Được sự đồng ý của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến về công nghệ tạo...

Theo công văn số 6467/BYT-TT-KT, ngày 09 tháng 08 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 cho các nhà khoa...

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư...

Thực hiện Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 của Bộ Giáo...

Theo công văn số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 (xem tại đây) về hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm...

Theo thỏa thuận ký kết hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân...

Thực hiện Quy chế hoạt động Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam, hàng năm Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tiến...

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày19/02/2021 (tải tại đây) và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020  (tại tại đây) của...