Thông báo số 1 - Hội nghị KHCN Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021 Kỷ niệm 60 năm xây dựng phát triển và 107 năm Đào tạo Dược

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Xây dựng Phát triển và 107 năm Đào tạo Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ vào ngày 18/11/2021 tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nhà trường sẽ xuất bản số đặc biệt của tạp chí "Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc" thay cho kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021.

Thể lệ bài gửi đăng xin xem chi tiết tại website: www.hup.edu.vn, mục Khoa học Công nghệ, Tạp chí Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc.

Thời gian nhận bài: Trước ngày 10/10/2021

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác