Điều chỉnh thời gian xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng cơ sở

Theo công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/06/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021, Trường Đại học Y hà Nội đã điều chỉnh lịch xét tại Hội đồng Giáo sư cơ sở, cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở xin xem tại đây.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P425, nhà A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐGSNN (http://hdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần. 

 

Bình luận
Tin khác