Góp ý Dự thảo Quy chế và quy trình quản lý nhiệm vụ Khoa học - công nghệ cấp cơ sở
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp 3 quản lý. Dưới sự chỉ đạo của BGH, Phòng QL. KH-CN đã xây dựng Dự thảo Quy chế và quy trình quản lý nhiệm vụ Khoa học - công nghệ do trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp 3 quản lý.
 
Đề nghị các Đơn vị, Bộ môn góp ý cho Dự thảo văn bản nói trên, gửi ý kiến văn bản (download mẫu tại đây ) về Phòng Quản lý KH-CN trước ngày 19/09/2019 để phòng tổng hợp trình BGH xem xét, file mềm xin gửi qua email: tongkhuyen@hmu.edu.vn
 
Nội dung chi tiết Dự thảo quy chế và quy trình xin mời xem tại đây.
 
Bình luận
Tin khác