Hội nghị Khoa học Quân Y Việt - Lào lần thứ VII năm 2021

Theo thỏa thuận ký kết hợp tác giữa Bệnh viện TWQĐ 108 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào; Hội nghị Khoa học Quân y Việt - Lào lần thứ VII năm 2021 sẽ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội/CHXHCN Việt Nam. Hội nghị là dịp để các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các Bệnh viện trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thời gian dự kiến: tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Bệnh viện TWQĐ 108, Thủ đô Hà Nội, CHXHCN Việt Nam.

Thời gian gửi đăng ký tham dự: Trước ngày 15/08/2021.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác