Hội nghị Khoa học tiếng Anh lần 7 cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

 Với mục tiêu nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học và năng lực tiếng Anh cho sinh viên, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Hội nghị Khoa học tiếng Anh lần 7 cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội” (gọi tắt là Hội nghị).

Văn phòng Chương trình tiên tiến - Phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ thông báo tới các sinh viên đăng ký tham gia Hội nghị, chi tiết như sau:

          1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: ngày 07/01/2021.

          2. Thành phần tham dự Hội nghị: sinh viên trong toàn trường

          3. Tiêu chuẩn đề tài tham dự Hội nghị:

          Đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành, chưa báo cáo trong các Hội nghị khoa học từ cấp Trường trở lên.

          4. Đăng ký báo cáo:

          Hồ sơ đăng ký: Bảng đăng ký tham gia Hội nghị (tải tại đây), Báo cáo toàn văn và tóm tắt (tải tại đây)

          Thời hạn đăng ký:  trước 17h00, ngày 09/12/2020

          Địa chỉ đăng ký: Phòng 107 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội, Email: cttt@hmu.edu.vn, SĐT: 0243 852 0402

 

Bình luận
Tin khác