Quy trình hỗ trợ xuất bản bài báo trên tạp chí khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS

Ngày 05 tháng 03 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ký quyết định ban hành Quy trình hỗ trợ xuất bản bài báo trên tạp chí khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS (tải Quyết định tại đâytải Mẫu biểu tại đây).

Bình luận
Tin khác