Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021, trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 được gửi tối đa 07 đề tài tham dự xét giải thưởng. Đối tượng tham gia Giải thưởng là các sinh viên đang theo học trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng (trước ngày 30/6/2021).

Vậy Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn và các đơn vị nghiên cứu có đề tài hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết trong thông tư số 45/2020/TT-BGDDT (tại đây) và nộp về Phòng Quản lý KHCN trước ngày 15/6/2021 để Nhà trường tổ chức xét chọn.

Mọi chi tiết xin liên BS Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Quản lý KHCN: ĐT 0904218672; Email: hieukhcn@hmu.edu.vn

Bình luận
Tin khác