Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năn 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2020

Theo công văn số: 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất đề tài/dự án khoa học ( xem công văn đính kèm và mẫu đăng ký). Thời gian nhận đề xuất từ 01/09/2020 – 17h ngày 26/10/2020 để phòng Quản lý KH&CN tập hợp và nộp Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công văn xem tại đây; Biểu mẫu và phụ lục xem tại đây.·

Mọi chi tiết xin liên hệ :  ThS. Trần Lê Giang       Tel: 0913581341      email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Bình luận
Tin khác