Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học về an toàn thực phẩm lần thứ 9

Cục An toàn thực phẩm dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học về an toàn thực phầm lần thứ 9 năm 2021. Để chuẩn bị cho các báo cáo tại Hội nghị, Cục An toàn thực phẩm kính đề nghị các cơ quan/đơn vị, các nhà khoa học đăng ký tham gia Hội nghị và chuẩn bị viết báo cáo cho Hội nghị, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: trước 31/03/2021 ( theo đường công văn, fax hoặc email)

- Nơi nhận: Cục an toàn thực phẩm (Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm), ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.38464489, máy lẻ 7010; Fax: 04 384 63739. Email: hoinghikhoahocvfa@gmail.com

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác