Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2021

Nhằm mục đích chia sẻ, trao đổi về các kiến thức, kinh nghiệm và cùng kết nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bệnh Truyền nhiễm, Nhiệt đới và Ký sinh trùng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức "Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2021" tuần đầu tháng 9 năm 2021 tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các bác sĩ, các cán bộ khoa học trong và ngoài nước đang làm việc trong các lĩnh vực truyền nhiễm nhiệt đới, ký sinh trùng, vi sinh lâm sàng, dịch tễ học, dinh dưỡng và điều dưỡng tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Thời hạn nộp báo cáo:

- Hạn cuối nộp Abstract: 10/07/2021

- Hạn cuối nộp toàn văn: 10/08/2021

- Hạn cuối nộp bài trình bày báo cáo: 20/08/2021

Địa chỉ nhận: truyennhiem2021@gmail.com

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận
Tin khác