Xét giải thưởng Tạ Quang Bửu 2021

Giải thưởng Tạ Quang Bửu  là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học - công nghệ Việt Nam hội nhập, phát triển.

Hồ sơ xét tặng giải thưởng do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học tự ứng cử.

Thời gian gửi hồ sơ: Từ 30/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia, tầng 4, số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin chi tiết xin xem trên https://nafosted.gov.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2021/

               Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân của Trường tìm hiểu và tham gia nộp hồ sơ xin xét tặng giải thưởng.

 

Bình luận
Tin khác