Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020

Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên nghiên cứu của nhà trường quan tâm xin đề nghị chuẩn bị hồ sơ xét tặng, hồ sơ bao gồm:

1.     Đơn xin xét tặng giải thưởng (Mẫu 1),

2.     Danh mục bài báo tham dự (Mẫu 2),

3.     Minh chứng: bản chụp: (1) bìa cuốn tạp chí (nếu có); (2) mục lục tạp chí (nếu có); (3) toàn văn bài báo.

Hồ sơ có thể được gửi bằng các file điện tử, trong trường hợp tác giả gửi hồ sơ bằng bản in, tác giả cần gửi mẫu 2 bằng file điện tử.

Người nhận: ThS. Trần Thị Hoà (phòng 320B, nhà A1, ĐT: 0985 048 408 email: tranhoa@hmu.edu.vn); 

Hạn nhận hồ sơ: từ ngày 01/10 - 17:00 ngày 15/10/2020

Các tác giả nhấn vào đây để tham khảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ (Số lượng giải thưởng có thể thay đổi theo tình hình thực tế).

 

Bình luận
Tin khác