Nhằm đúc kết những thành tựu nổi bật của Bệnh viện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm trong phát...

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam năm thứ 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm...

Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Các giảng viên, nghiên cứu viên,...

Theo công văn số: 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng...

Chương trình này tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Vương quốc Anh và các nước đang...

Thực hiện chức năng quản lý các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng do các đơn vị và cá nhân thuộc/trực thuộc Trường Đại...

Thực hiện Công văn số 1557/ĐHYHN-KHCN ngày 16/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và...

Với mục tiêu phát huy vai trò tri thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí...

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội và được sự đồng ý...

Theo công văn số 877/K2ĐT-KHCN, ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo về việc xét tặng giải thưởng Kovalevskaia...